Ne smanjuje se broj lažnih azilanata

Jedna ideja, isti standardi i zajednički imperativ, vizije su kojima teži Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbjeglice. Skupom koji je održan u Sarajevu, ipak je dominirala tema da se u Briselu možda odluče na ukidanja vizne liberalizacije zemljama Zapadnog Balkana. Izvještava Boris Gagić. 

Jedna ideja, isti standardi i zajednički imperativ, vizije su kojima teži Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbjeglice. Skupom koji je održan u Sarajevu, ipak je dominirala tema da se u Briselu možda odluče na ukidanja vizne liberalizacije zemljama Zapadnog Balkana.

Izvještava Boris Gagić