Beograd: Napuštenoj djeci potrebna veća podrška društva

Zimski dani i niske temperature natjerale su djecu koja žive i rade na ulicama Beograda da zaklon od hladnoće potraže u Svratištu. To je kuća koja već četiri godine pruža utočište svoj djeci koja su prinuđena da za sebe i svoju obitelj zarađuju na ulici.  Oni koji se bave dječijim pravima ukazuju na to da […]

Zimski dani i niske temperature natjerale su djecu koja žive i rade na ulicama Beograda da zaklon od hladnoće potraže u Svratištu.

To je kuća koja već četiri godine pruža utočište svoj djeci koja su prinuđena da za sebe i svoju obitelj zarađuju na ulici. 

Oni koji se bave dječijim pravima ukazuju na to da Srbija još nema rješenje kojim bi smanjila broj mališana prosjaka.