Prekinut bojkot učenika u Konjević Polju

Gotovo svi učenici bošnjačke nacionalnosti u osnovnoj školi u Konjević Polju, vratili su se na nastavu. Time je prekinut bojkot u tom mjestu kod Bratunca, u Republici Srpskoj. Dio roditelja, međutim, još ne pušta djecu na nastavu. Žele da djeca nacionalnu skupinu predmeta, prvenstveno, bosanski jezik uče kroz redovite, a ne izvannastavne aktivnosti.