Kontekst: Utjecaj političkih stranaka na javna preduzeća

Je li na Balkanu partijska knjižica najbolja preporuka za posao?  Kakav je uticaj političkih stranaka u upravljanju javnim preduzećima? Jesu li državne funkcije pozicija za podobne i poslušne, a ne za sposobne? Koliko se novca preko državnih kompanija izvuče za  finansiranje političkih stranaka? Hiljade državnih kompanija u zemljama regije nije privatizovano. Više od 20 godina […]