Kontekst: Granice na Balkanu

Kako riješiti neriješena pitanja o granicama između zemalja regije? Šta su granice, a šta ograničenja za dogovor o ovom važnom pitanju u regiji? Mogu li države postići dogovor ili je neophodna međunarodna arbitraža? Većina bivših republika nekadašnje SFRJ ni dvadeset godina od raspada zajedničke države nema tačno definirane granice. Višegodišnji rad međudržavnih komisija i drugih […]