Trgovina afričkim imigrantima u Jemenu

Svake godine hiljade emigranata kreće na iscrpljujuće putovanje sa Roga Afrike ka Saudijskoj Arabiji, nadajući se boljem životu. Zbog mučenja, trgovine ljudima, seksualnog zlostavljanja i oštrih graničnih kontrola, mnogi ne uspiju stići do cilja. Neki završe u UN-ovom izbjegličkom kampu u Jemenu. Ovo je njihova priča.