Kontekst: IPA fondovi

Koliko su zemlje regije iskoristile mogućnosti koje pružaju IPA fondovi? Za koje projekte su namijenjeni IPA fondovi? Gdje su najveće prepreke za apliciranje i korištenje sredstava iz ovih fondova? IPA fondovi predstavljaju instrument EU-a za bespovratnu finansijsku predpristupnu pomoć zemljama kandidatima, kao i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU za period 2007- 2013. O fondovima […]