Recite Al Jazeeri: Abdulah Sidran

Gost ovog izdanja emisije Recite Al Jazeeri je pjesnik, scenarista, pisac, akademik Abdulah Sidran, autor, između ostalog, scenarija za filmove „Sjećaš li se Doly Bell“, „Otac na službenom putu“, „Kuduz“, drame „U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce“, te više zbirki pjesama, kao i romana „Otkup sirove kože“. Redovni je član Akademije nauka BiH. Sa Abdulahom Sidranom […]