Opasno izvlačenje energenata iz škriljca

Nove tehnologije omogućit će da se otkriju nova, veoma izdašna gasna nalaziša, a sve veći broj fabrika i energetskih kompanija koristit će to gorivo. Upravo su nafta i gas iz kamena zvanog škriljac jedna od tih novih tehnologija. No, kontraverzne metode njihovog vađenja iz zemlje bile su povod protesta u malom selu na jugu Engleske. […]