Kontekst: Ko su Anonimusi?

Ko su ljudi koji obaraju internetske stranice svjetskih vlada, finansijskih institucija? Do koje mjere se kontrolišu slobode na internetu? Gdje je granica između državne kontrole i prava pojedinca na slobodu izražavanja i dijeljenje sadržaja? Kakvu ulogu imaju društvene mreže u revolucijama širom svijeta? Grupa Anonimus nastala je 2003. godine i u posljednjih deset godina prerasla […]