Kontekst: Moć lobiranja

Šta je lobiranje, ko su lobisti, kako i za šta lobiraju? Koliko je lobiranje značajno i kako je zakonski regulirano? Kako najbolje iskoristiti mogućnosti i rezultate lobiranja? A kako spriječiti da lobiranje preraste u otvoreno podmićivanje?  Gosti Konteksta su: u Zagrebu – vlasnik i direktor Vlahović grupe, te glavni sekretar Hrvatskog društva lobista i akreditirani […]