Alenka Bratušek o odluci EK o smanjenju deficita

Evropska komisija dala je Sloveniji rok od dvije godine da uskladi budžetski deficit sa pravilom iz Maastrichta. Ono podrazumijeva da budžetski deficit članice Evropske unije ne smije biti viši od tri posto bruto društvenog proizvoda. Komisija je Vladi u Ljubljani predložila devet preporuka za budžetsku konsolidaciju. Među njima je bolja kontrola bankarskog sektora i privatizacija državnih […]