Bolivija se bori protiv nasilja nad ženama

Prema podacima Ujedinjenih naroda, Haiti i Bolivija imaju najvišu stopu nasilja nad ženama. U Boliviji ih je gotovo 80 posto izloženo nekoj vrsti nasilja. Vlada je nedavno usvojila novi, oštriji zakon čiji je cilj zaštititi žene u ovoj patrijarhalnoj državi.