Pokušaj obnove sarajevske opservatorije

Ove godine se 20. april u svijetu obilježava kao Dan astronomije – s ciljem interakcije astonoma sa građanima. Sarajevska opservatorija na Trebeviću potpuno je uništena tokom rata. Astronom Muhamed Muminović sa kolegama iz Astronomskog kluba “Orion”, pokušava je obnoviti kako bi u budućnosti služila novim generacijama širom Bosne i Hercegovine.