Kontekst: Dodjela koncesija u regiji

Kako se dodjeljuju koncesije u zemljama jugoistočne Evrope? Šta je interes stranih investitora, a kakva je korist za državu i lokalnu zajednicu? Koliko ima zloupotrebe pri dodjeli koncesija? Kako ostvariti ekonomski razvoj i sačuvati prirodna bogatstva?  Vlade zemalja u regiji najavljuju ili su već potpisale koncesije sa stranim i domaćim investitorima za brojne strateške projekte: […]