Baterije napravljene od plastičnih kesa

Od smeća do keša – projekt je na kojem rade naučnici u jednoj laboratoriji u Chicagu. Cilj im je od plastičnog otpada praviti baterije koje će se koristiti od iPhonea do električnog automobila.