Žene u korporativnom svijetu SAD-a

Konkurencija na tržištu rada u SAD-u je žestoka, a takozvani stakleni krov dodatno otežava situaciju za jednu kategoriju radnika – žene. U Al Jazeerinom serijalu na ovu temu, nekoliko direktorki otkriva na koje poteškoće nailaze u napredovanju kroz korporativni svet Amerike.