Kontekst: Kreditni rejting država u regiji

Šta je kreditni rejting neke zemlje i od čega sve zavisi? Kako pad kreditnog rejtinga ugrožava kurs valute i likvidnost? Koliko su utemeljene i u praksi bitne ocjene agencija za rejting? Kako popraviti kreditni rejting? Pod utjecajem finansijske krize i zbog ekonomskih, političkih i socijalnih problema svjedoci smo čestih promjena kreditnog rejtinga brojnih država. U […]