Konferencija o budućnosti Suda za ljudska prava

U Strasbourgu su se na dva dana susreli predsjednici parlamenata iz 47 država članica Vijeća Evrope. S posmatračima iz Kanade, Izraela i Meksika te delegacijama iz zemalja tzv. partnera za demokratiju (Maroka, Palestine i Tunisa) razmijenili su mišljenja o budućnosti Suda za ljudska prava, demokratiji i arapskim revolucijama. Konferenciju je pratila Katarina Drlja.

U Strasbourgu su se na dva dana susreli predsjednici parlamenata iz 47 država članica Vijeća Evrope.

S posmatračima iz Kanade, Izraela i Meksika te delegacijama iz zemalja tzv. partnera za demokratiju (Maroka, Palestine i Tunisa) razmijenili su mišljenja o budućnosti Suda za ljudska prava, demokratiji i arapskim revolucijama. Konferenciju je pratila Katarina Drlja.