Interes za čuvanje matičnih ćelija

U državama na prostoru Balkana raste interesiranje za čuvanje matičnih ćelija, kažu stručnjaci. Istražili smo kakva je procedura i koje se vrste bolesti mogu liječiti matičnim ćelijama. Matične ćelije za sada se koriste u liječenju više od 100 bolesti, uglavnom krvotoka i koštane srži, regenerativnoj medicini i nekim neurološkim terapijama. Međutim, prema stavu eksperata, čuvanje […]