Evropska istraga protiv kineskih proizvođača

Kina je najveći proizvođač solarnih panela u svijetu sa udjelom od 65 posto u ukupnoj proizvodnji. Evropska komisija pokrenula je istragu protiv kineskih proizvođača koji, prema tvrdnjama svojih evropskih konkurenata, izvoze u Uniju po cijenama nižim od tržišnih. Nakon slične akcije Sjedinjene Države su početkom godine uvele posebne carinske tarife na uvoz ovih panela.

Kina je najveći proizvođač solarnih panela u svijetu sa udjelom od 65 posto u ukupnoj proizvodnji.

Evropska komisija pokrenula je istragu protiv kineskih proizvođača koji, prema tvrdnjama svojih evropskih konkurenata, izvoze u Uniju po cijenama nižim od tržišnih.

Nakon slične akcije Sjedinjene Države su početkom godine uvele posebne carinske tarife na uvoz ovih panela.