Uspješna aukcija duga Španije

Španija je uspjela smanjiti troškove zaduživanja na posljednjoj aukciji državnog duga. Uprkos tome, mnogi analitičari vjeruju da je ekonomska injekcija ovoj zemlji ipak neizbježna. Nova istraživanja pokazuju da program Evropske centralne banke o neograničenom otkupu državnih obveznica još nije dao željene rezultate.

Španija je uspjela smanjiti troškove zaduživanja na posljednjoj aukciji državnog duga. Uprkos tome, mnogi analitičari vjeruju da je ekonomska injekcija ovoj zemlji ipak neizbježna.

Nova istraživanja pokazuju da program Evropske centralne banke o neograničenom otkupu državnih obveznica još nije dao željene rezultate.