Srbija usvojila rebalans budžeta

Vlada Srbije usvojila je rebalans budžeta i set zakona koji bi trebalo da utiču na smanjenje budžetskog deficita ali i da ostvari uštrede od milijardu eura u državnoj kasi do kraja naredne godine. Srbiji, kako kaže ministar finansija, nedostaje više od milijardu eura do kraja godine, zbog čega će morati da se zaduži sa euroobveznicama, […]