Roderick Moore o suspenziji supervizije u Brčkom

Nakon 13 godina, međunarodna supervizija Brčko distrikta privedena je kraju. Međunarodna arbitraža Brčkog počela je 1996. godine da bi 1999. godine bio uspostavljen Brčko distrikt. Prvi zamjenik Visokog predstavnika u BiH Roderick Moore komentirao je Al Jazeeri šta znači suspenzija supervizije u Brčkom za taj grad.

Nakon 13 godina, međunarodna supervizija Brčko distrikta privedena je kraju. Međunarodna arbitraža Brčkog počela je 1996. godine da bi 1999. godine bio uspostavljen Brčko distrikt.

Prvi zamjenik Visokog predstavnika u BiH Roderick Moore komentirao je Al Jazeeri šta znači suspenzija supervizije u Brčkom za taj grad.