Žestoke borbe u Damasku i Halepu

Opozicijske sirijske snage javljaju da vojska neprestno ispaljuje minobacačke granate na njihove položaje u Damasku. Opsada najvećeg uporišta opozicije Halepa također je nastavljena.

Opozicijske sirijske snage javljaju da vojska neprestno ispaljuje minobacačke granate na njihove položaje u Damasku.

Opsada najvećeg uporišta opozicije Halepa također je nastavljena.