Nezaposlenost porasla u 44 američke države

Američka ekonomija nalazi se pred novom recesijom. Barem tako misle u odjelu američkog kongresa zaduženog za budžet, koji ima zadatak formirati dugoročnu strategiju za rješavanje krize. Međutim, bez obzira na političke odluke, mnogi Amerikanci misle da je prekasno da bi se pomoglo milionima ljudi koji su već morali dobro stegnuti kaiš.

Američka ekonomija nalazi se pred novom recesijom. Barem tako misle u odjelu američkog kongresa zaduženog za budžet, koji ima zadatak formirati dugoročnu strategiju za rješavanje krize.

Međutim, bez obzira na političke odluke, mnogi Amerikanci misle da je prekasno da bi se pomoglo milionima ljudi koji su već morali dobro stegnuti kaiš.