Napeta situacija u Libanu nakon sukoba

Sukobi u Sriji proširili su se i na Liban, gdje je u srijedu poginulo 12 osoba, a stotine su ranjene. Sve što se događa u susjedstvu izravno se odražava na Liban koji je godinama i sam bilo u građanskome ratu. 

Sukobi u Sriji proširili su se i na Liban, gdje je u srijedu poginulo 12 osoba, a stotine su ranjene.

Sve što se događa u susjedstvu izravno se odražava na Liban koji je godinama i sam bilo u građanskome ratu.