Kenija: U plemenskim sukobima masakrirano 48 ljudi

Deseci su ubijeni u međuetničkom nasilju u Keniji – većinom žene i djeca. Napadači su došli s mačevima, kopljima te lukovima i strijelama. Ovaj napad je posljednji u dugogodišnjem sporu između ove dvije suparničke etničke grupe. Prava na korištenje pašnjaka i vodenih resursa često su razlog za sukobe. 

Deseci su ubijeni u međuetničkom nasilju u Keniji – većinom žene i djeca. Napadači su došli s mačevima, kopljima te lukovima i strijelama.

Ovaj napad je posljednji u dugogodišnjem sporu između ove dvije suparničke etničke grupe.

Prava na korištenje pašnjaka i vodenih resursa često su razlog za sukobe.