Vrijeme uništava gradsku ljepoticu

Nagrižene zubom vremena i oštečene u ratnim sukobima, mnoge građevine u našoj regiji prepuštene su same sebi. Jedna takva je i bivša kasarna Jajce u Sarajevu, za koju mnogi građani tvrde da je nekada davno bila i najljepša građevina u pristojnoj konkurenciji stoljetnih zgrada. Priču donosi Emir Nuhanović.

Nagrižene zubom vremena i oštečene u ratnim sukobima, mnoge građevine u našoj regiji prepuštene su same sebi. Jedna takva je i bivša kasarna Jajce u Sarajevu, za koju mnogi građani tvrde da je nekada davno bila i najljepša građevina u pristojnoj konkurenciji stoljetnih zgrada.

Priču donosi Emir Nuhanović.