Kontekst: Energetika regije

Šta se događa u energetskom sektoru regiona? Na čemu se bazira strategija razvoja energetike? Koje su prepreke značajnijem ulaganju u energetski sektor? Kakvi su politički utjecaji na energetiku i upravljanje energijom? U ovom izdanju Konteksta govorimo o energetskom sektoru regiona. Gosti Konteksta su: u Beogradu sekretar Udruženja za energetiku Privredne komore Srbije Slobodan Petrović, u […]