Kontekst: Građanske akcije

Ima li na Balkanu povjerenja u civilno društvo i efekte građanskih akcija? Koliko su aktivisti civilnog društva nezavisni u svom djelovanju? Zašto građani nisu masovnije uključeni u zaštitu društvenih interesa? Jesu li organizacije civilnog društva samo produžena ruka političkih partija? Prije nekoliko godina bili smo svjedoci intenzivnih protesta u gradovima regije zbog različitih povoda, od […]

Ima li na Balkanu povjerenja u civilno društvo i efekte građanskih akcija? Koliko su aktivisti civilnog društva nezavisni u svom djelovanju?

Zašto građani nisu masovnije uključeni u zaštitu društvenih interesa? Jesu li organizacije civilnog društva samo produžena ruka političkih partija?

Prije nekoliko godina bili smo svjedoci intenzivnih protesta u gradovima regije zbog različitih povoda, od socijalne problematike i nasilja na ulicama do nezadovoljstva radom institucija i političkom situacijom. Taj aktivizam sve više postaje sporadičan i utapa se u apatiju svakodnevice.

Gosti Konteksta su: u Zagrebu – aktivista Centra za suočavanje s prošlošću “Dokumenta” Eugen Jakovčić, u Beogradu – profesor filozofije, dugo godina predsjedavajući nevladine organizacije “Beogradski krug” dr. Obrad Savić, te u Sarajevu – novinar i aktivista Jedinstvene organizacije za socijalizam i demokratiju Vuk Bačanović.

Kontekst vodi Marina Riđić, uvodnu priču donosi Azra Baždarević.