Kontekst: Matične ćelije

Šta su, gdje se sve nalaze i kako se uzimaju matične ćelije? Koje su u regiji mogućnosti pohranjivanja krvi iz pupčane vrpce? Šta treba znati o procesu uzimanja, čuvanja i upotrebe matičnih ćelija? Kakav je značaj i princip liječenja ovim ćelijama? Posljednjih desetak godina pažnju naučne i šire javnosti zaokuplja pitanje matičnih ćelija. Predmet su, […]

Šta su, gdje se sve nalaze i kako se uzimaju matične ćelije? Koje su u regiji mogućnosti pohranjivanja krvi iz pupčane vrpce?

Šta treba znati o procesu uzimanja, čuvanja i upotrebe matičnih ćelija? Kakav je značaj i princip liječenja ovim ćelijama?

Posljednjih desetak godina pažnju naučne i šire javnosti zaokuplja pitanje matičnih ćelija. Predmet su, između ostalog, stručnih analiza i etičkih dilema.

Matične ćelije imaju sposobnost stvaranja različitih tkiva, organa i sistema ljudskog tijela.

Gosti Konteksta su: u Zagrebu – pročelnica Registra Zaklade Ana Rukavina dr. Mirta Mikulić, iz Zavoda za hematologiju Kliničko-bolničkog centra Zagreb, u Beogradu – medicinski i naučni savjetnik banke matičnih ćelija Cryo-Save dr. Vuk Devrnja, te u Sarajevu – direktor Opće bolnice “Primarijus dr. Abdulah Nakaš” – dr. Bakir Nakaš.

Kontekst vodi Marina Riđić, uvodnu priču donosi Azra Baždarević.