Kontekst: Javna potrošnja

Koji su osnovni uzroci, a koje posljedice prevelike javne potrošnje? Je li javna potrošnja u regiji izmakla kontroli? Da li su zbog toga mogući makroekonomski poremećaji? Koristi li se javna potrošnja za kupovanje socijalnog mira? Države porezima, doprinosima, naknadama i sličnim vrstama prihoda često ne prikupe dovoljno sredstava da bi podmirile sve potrebe javne potrošnje. […]

Koji su osnovni uzroci, a koje posljedice prevelike javne potrošnje? Je li javna potrošnja u regiji izmakla kontroli?

Da li su zbog toga mogući makroekonomski poremećaji? Koristi li se javna potrošnja za kupovanje socijalnog mira?

Države porezima, doprinosima, naknadama i sličnim vrstama prihoda često ne prikupe dovoljno sredstava da bi podmirile sve potrebe javne potrošnje. Manjak sredstava i bujanje javne potrošnje dovode do prekomjernog zaduživanja, usporavanja razvoja i smetnji u funkcionisanju ekonomskog sistema.

Gosti Konteksta su: u Beogradu – ekonomski analitičar dr. Miroslav Zdravković, u Zagrebu – predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić te u Sarajevu – profesor na Ekonomskom fakultetu dr. Muris Čičić.

Kontekst vodi Saša Delić.