Kontekst: Žene žrtve silovanja u ratu

Dvije decenije nakon što su počinjene neke od najgorih strahota tokom sukoba na području bivše Jugoslavije, žene žrtve rata još čekaju pravdu, priznanje, podršku. Kako danas žive žene žrtve silovanja, seksualne torture i zatvaranja te kako im pomoći? Kako ublažiti posljedice i liječiti traume žrtava silovanja u ratu? Jesu li institucije učinile dovoljno da se […]