Oduzimanje starih kosovskih tablica

Kosovska policija oduzima stare tablice automobilima sa inicijalima kosovskih gradova, nakon što je Vlada Kosova donijela uredbu po kojoj su te tablice nevažeće na njenoj teritoriji. Srbi iz centralnog Kosova već su počeli mijenjati tablice, dok se pojedine srbijanske institucije na Kosovu nalaze pod pritiskom srbijanskih vlasti da zadrže stare. Izvještava Avni Ahmetaj.

Kosovska policija oduzima stare tablice automobilima sa inicijalima kosovskih gradova, nakon što je Vlada Kosova donijela uredbu po kojoj su te tablice nevažeće na njenoj teritoriji.

Srbi iz centralnog Kosova već su počeli mijenjati tablice, dok se pojedine srbijanske institucije na Kosovu nalaze pod pritiskom srbijanskih vlasti da zadrže stare.

Izvještava Avni Ahmetaj.