Kontekst: Ultradesničarske ideje

Jačaju li u regiji ultradesničarske i neofašističke ideje? Jesu li ratovi devedesetih doprinijeli oživljavanju fašističke ideologije? Kakav je odnos vlasti, medija i društva u cjelini prema neofašizmu? Šta će promijeniti zabrane ultradesničarskih organizacija i pokreta? Neofašističkih ideja u određenim periodima ima u skoro svim dijelovima svijeta, čak su i najčešće u zemljama koje su bile […]