Martina Kiseljak o irskom referendumu

Irci su počeli izlaziti na referendum o europskom paktu o fiskalnoj disciplini, koji je potpisalo 25 država članica EU-a, a da bi stupio na snagu treba ga ratificirati 12 od 17 članica eurozone. Iz Dublina se javila naša Martina Kiseljak.

Irci su počeli izlaziti na referendum o europskom paktu o fiskalnoj disciplini, koji je potpisalo 25 država članica EU-a, a da bi stupio na snagu treba ga ratificirati 12 od 17 članica eurozone.

Iz Dublina se javila naša Martina Kiseljak.