Najveći radio teleskop na dva kontinenta

Južna Afrika, Australija i Novi Zeland dijelit će najnapredniji radio-teleskop. Hiljade satelitskih tanjira raspoređeno na dva kontinenta pretraživat će dubine svemira u potrazi za novim saznanjima o njegovom nastanku.