Recite Al Jazeeri: Slavoj Žižek

Gost novog izdanja emisije Recite Al Jazeeri je Slavoj Žižek, jedan od najcjenjenijih intelektualaca današnjice. Naša Martina Kiseljak je sa gospodinom Žižekom, između ostalog, razgovarala i o Balkanu, a on je iznio stav da sukobima nije kraj te dao scenarije novih mogućih prekrajanja granica na Kosovu, Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

Gost novog izdanja emisije Recite Al Jazeeri je Slavoj Žižek, jedan od najcjenjenijih intelektualaca današnjice.

Naša Martina Kiseljak je sa gospodinom Žižekom, između ostalog, razgovarala i o Balkanu, a on je iznio stav da sukobima nije kraj te dao scenarije novih mogućih prekrajanja granica na Kosovu, Makedoniji i Bosni i Hercegovini.