Kontekst: Značaj stećaka

Šta su stećci, kako su nastali i mijenjali se tokom stoljeća? Kakav je njihov historijski, umjetnički i simbolički značaj? Šta je urađeno na konzervaciji i zaštiti stećaka? Hoće li stećci biti uvršteni u svjetsku baštinu UNESCO-a? U ovom izdanju Konteksta govorimo o stećcima – srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima. Gosti su: u Beogradu arheologinja Republičkog zavoda za […]