SAD će ilegalne imigrante tretirati kao kriminalce

Sjedinjene Američke Države mijenjaju taktiku kad je riječ o patroliranju južnom državnom granicom. Tokom posljednje decenije, broj agenata Granične patrole neprestano se povećava. S druge strane, broj ilegalnih imigranata uhapšenih na granici sa Meksikom najmanji je u posljednjih 40 godina.