Oteti

Grupa od 23 južnokorejska volontera u julu 2007. godine odlazi u Afganistan u dobrotvornu misiju. Talibani ih kidnapiraju na putu za Kandahar i drže više od 50 dana.