Ivan Pavković o odlukama bh. šestorke u Mostaru

Sastanak lidera šest vladajućih bh. stranaka koji je održan u Mostaru nije donio bitnije pomake. SDA je i dalje protiv predloženog budžeta BiH. Kada je u pitanju provođenje odluke suda u slučaju Sejdić i Finci, odlučeno je da rješenje predlože ekspertni timovi stranaka. U rješenje bi trebalo biti uvršteno i pitanje legitimnog predstavljanja tri konstitutivna […]