Sve više Afganistanki ovisno o drogama

Afganistan proizvodi 90 posto svjetskog opijuma. Broj ovisnih od opijuma i heroina u toj zemlji sve je veći, a među njima je i veliki broj žena. Iako u  Kabulu postoji centar koji pruža pomoć u liječenju, mogućnosti su ograničene. Najveći broj korisnika usluga ovoga centra su upravo žene.

Afganistan proizvodi 90 posto svjetskog opijuma. Broj ovisnih od opijuma i heroina u toj zemlji sve je veći, a među njima je i veliki broj žena.

Iako u  Kabulu postoji centar koji pruža pomoć u liječenju, mogućnosti su ograničene. Najveći broj korisnika usluga ovoga centra su upravo žene.