Zidovi srama: Španija

Dokumentarni film Zidovi srama: Španija se odnosi na pitanje imigranata koji se pokušavaju prebaciti ilegalnim putem iz Indije, Arapskih zemalja i Afrike u Evropu. Mediteranska enklava Ceuta jedan je od posljednih tragova španske vladavine u sjevernom Maroku, a način na koji ga je Španija zidom odvojila od ostatka Afrike neminovno podsjeća na jedan drugi, također […]

Dokumentarni film Zidovi srama: Španija se odnosi na pitanje imigranata koji se pokušavaju prebaciti ilegalnim putem iz Indije, Arapskih zemalja i Afrike u Evropu.

Mediteranska enklava Ceuta jedan je od posljednih tragova španske vladavine u sjevernom Maroku, a način na koji ga je Španija zidom odvojila od ostatka Afrike neminovno podsjeća na jedan drugi, također poznati zid.