Kontekst: Suočavanje sa prošlošću

U stotom izdanju Konteksta sa našim gostima razgovaramo o tome kako se suočiti sa tragičnim posljedicama nasilne prošlosti. Koliko na Balkanu historijski mitovi nanose štete sadašnjosti? Kakvu ulogu u tome imaju nauka, kultura, umjetnost i mediji? Da li nacionalne političke elite zloupotrebljavaju prošlost? Gosti Konteksta su: u Sarajevu direktor Instituta za historiju dr. Husnija Kamberović, […]

U stotom izdanju Konteksta sa našim gostima razgovaramo o tome kako se suočiti sa tragičnim posljedicama nasilne prošlosti.

Koliko na Balkanu historijski mitovi nanose štete sadašnjosti? Kakvu ulogu u tome imaju nauka, kultura, umjetnost i mediji?

Da li nacionalne političke elite zloupotrebljavaju prošlost?

Gosti Konteksta su: u Sarajevu direktor Instituta za historiju dr. Husnija Kamberović, u Zagrebu profesor na Filozofskom fakultetu dr. Ivo Goldstein, te u Beogradu aktivistica Fonda za humanitarno pravo, Marijana Toma.

Kontekst vodi Saša Delić.