Brčko: Život pod međunarodnom supervizijom

Brčko je jedini dio BiH koji nije u sastavu entiteta, odnosno na koji jednaka prava polažu i RS i FBiH. Proces povratka i uspostavljanja suživota, provodi se godinama uz međunarodni nadzor. Iako stabilno, kao strateška tačka koja spaja dva dijela RS, te Federaciji daje izlaz na Savu, područje je od izrazitog interesa i Sarajeva i […]

Brčko je jedini dio BiH koji nije u sastavu entiteta, odnosno na koji jednaka prava polažu i RS i FBiH. Proces povratka i uspostavljanja suživota, provodi se godinama uz međunarodni nadzor.

Iako stabilno, kao strateška tačka koja spaja dva dijela RS, te Federaciji daje izlaz na Savu, područje je od izrazitog interesa i Sarajeva i Banja Luke.

„Državna vlast bira se kroz entitete pa bez entitetskog državljanstva Brčaci nisu mogli ni birati niti biti birani za više razine vlasti. Mogućnost izbora entitetskog državljanstva sada je pretvorena u obvezu“, kaže reporter Al Jazeere Ivan Pavković.