Manje novca za deminiranje u Hrvatskoj

U Hrvatskoj su otprilike 743 kvadratna kilometra minsko sumnjivog područja, a na njemu živi blizu 800 hiljada ljudi. Ove godine vlada je smanjila novac iz budžeta namijenjen za deminiranje. Zbog toga u pitanje dolazi i nacionalni projekat, prema kojem bi Hrvatska trebalo da bude potpuno očišćena od mina do 2019. godine. Prilog Ivane Brkić.