Život Vlaha u Srbiji

Uoči odluke Evropskog vijeća o statusu kandidata za Srbiju, Rumunija je pokrenula pitanje statusa Vlaha u Srbiji. O Vlasima u Srbiji malo se zna. Al Jazeera je istraživala njihove običaje, tradiciju i jezik.