Utrka za koncesije za vjetroelektrane u BiH

Evropska energetska direktiva do 2020. godine predviđa smanjenje emisije štetnih plinova za 20 posto, te 20 postotni udio obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji električne energije. To nastoje provesti i zemlje regije izgradnjom niza vjetroelektrana. U BiH je izgrađena tek jedna, ali još nije priključena u sistem. No, u toku je utrka za koncesije. Takva zaštita […]